НУ «Чернігівська політехніка»

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» .

27-29 вересня 2021 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія у віддаленому (дистанційному режимі) експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Програма онлайн-візиту 192