НУ «Чернігівська політехніка»

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Дизайн середовища»

25-27 жовтня 2021 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Дизайн середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн у віддаленому (дистанційному режимі) експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Програма онлайн-візиту 022