НУ «Чернігівська політехніка»

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

04-06 жовтня 2021 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у віддаленому (дистанційному режимі) експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.