НУ «Чернігівська політехніка»

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» .

23-25 вересня 2021 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у віддаленому (дистанційному режимі) експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Програма онлайн-візиту 141