НУ «Чернігівська політехніка»

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення»

10-11 січня 2022 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення у віддаленому (дистанційному режимі) експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Програма онлайн-візиту 121