НУ «Чернігівська політехніка»

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Лісове господарство»

05-07 жовтня 2021 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Лісове господарство» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 205 Лісове господарство у віддаленому (дистанційному режимі) експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Програма онлайн-візиту 205