НУ «Чернігівська політехніка»

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» .

28-30 вересня 2021 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» у віддаленому (дистанційному режимі) експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Програма онлайн-візиту 152