НУ «Чернігівська політехніка»

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка»

01-03 листопада 2021 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка у віддаленому (дистанційному режимі) експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Програма онлайн-візиту 172