НУ «Чернігівська політехніка»

Акредитаційна експертиза

          16-18 вересня 2021 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Харчові технології»  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології  у віддаленому (дистанційному режимі)  експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.