НУ «Чернігівська політехніка»

До відома здобувачів вищої освіти, що мешкають у гуртожитках!

Згідно затверджених калькуляцій, рішення Вченої ради від 12 січня 2022 року (протокол №1) та наказу ректора від 12.01.2022 року № 10 «Про внесення змін до наказу ректора від 31.08.2021 № 143 «Про плату за проживання в гуртожитках» повідомляємо, що з 01 лютого 2022 року встановлено щомісячну плату за проживання у гуртожитках Національного університету «Чернігівська політехніка» для студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням та на контрактній основі за договорами, у розмірі 800 грн.