LOGO_укр_синій

Прийом до аспірантури та докторантури

Національний університет «Чернігівська політехніка» оголошує прийом

до АСПІРАНТУРИ для здобуття ступеня доктора філософії

та   ДОКТОРАНТУРИ для здобуття наукового ступеня доктора наук

 

Прийом до аспірантури здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до отриманих ліцензій за наступними галузями знань та спеціальностями

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Ліцензійний обсяг (осіб)
1 05 – Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 15
2 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 15
3 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 10
4 12 Інформаційні  технології 122 Комп’ютерні науки 10
5 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 10
6 14   Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 10
7 28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 10

Форми і термін підготовки в аспірантуріочна (денна, вечірня) – 4 роки; заочна – 4 роки.

Прийом до докторантури за очною (денною) формою навчання здійснюється за такими спеціальностями:

05 – Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
12 Інформаційні  технології 122 Комп’ютерні науки
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Прийом документів проводиться з 09.00 до 16.00 (понеділок – п’ятниця), перерва з 13.00 до 14.00 за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,  к.245, тел. 0462 665115,

E-mail: chntu.aspirantura@gmail.com

Прийом заяв і документів у паперовій формі та вступні випробування проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Навчання за держзамовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів 02 серпня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів 19 серпня 2021 р.
Строки проведення вступних іспитів 23 серпня – 27 серпня 2021 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури, із зазначенням рекомендованих до зарахування, Не пізніше 12-00,

30 серпня 2021 р.

Зарахування в аспірантуру 01 вересня 2021 р.

Детальніша інформація у розділі АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА