Ректорат Інформує

Ректорат інформує

До університету надходять багато запитань стосовно підвищення плати за навчання, та за проживання у гуртожитках, ректорат інформує про наступне:
          1) У кошторисі витрат на підготовку здобувачів вищої освіти левову частку складає заробітна плата викладачів – 74 %. За рік заробітна плата науково-педагогічних працівників та співробітників університету зросла більше ніж на 30% (відповідає зростанню рівня мінімальної заробітної плати, що було встановлено ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік» із 6000 грн до 6500 грн.
          2) Вартість комунальних послуг на 2022 рік вже зросла більше ніж у два рази.

Тож для нормального функціонування університету у 2022 році, відповідно до п.2. ч.7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», Вчена рада вимушена була прийняти рішення про збільшення вартості підготовки ЗВО в межах офіційно визначеного індексу інфляції за 2021 рік 10,0 % з 2-го семестру 2021/2022 навчального року.

Слід також зазначити, що враховуючи складну епідеміологічну та економічну ситуацію в Україні університет вже 2 роки не підвищував плату за навчання, незалежно від рівня індексу інфляції!