logo_ukr_sinij-scaled

Розклад засідання секцій (підсекцій) ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ЮНІСТЬ НАУКИ – 2022»

Розклад засідання секцій (підсекцій)

ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених

«ЮНІСТЬ НАУКИ – 2022: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ

ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»

15-16 червня 2022 року

 Відкриття конференції

15 червня 2022 року, о 10:30

 Підключитися до конференції Zoom

https://us05web.zoom.us/j/83491085452?pwd=ODRoOEcvOFNYZ1JlTVZZYjI4M2xGQT09

Ідентифікатор конференції: 834 9108 5452

Код доступу: 1111

Пленарне засідання:

Маргасова В.Г. – голова організаційного комітету, проректор з наукової роботи, д.е.н., професор.

Гонта О.І. – заступник голови організаційного комітету, д.е.н., професор, засновник Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства».

Попело О.В. – д.е.н, доцент, голова Ради молодих вчених.

Секція (підсекція) Голова секції, секретар Дата та час засідання Посилання
Секція 1. Теорія і практика розвитку соціально-економічних систем в умовах становлення інформаційного суспільства Голова секції: Дерій Ж.В., зав. каф. теоретичної та прикладної економіки, д.е.н., професор.

Секретар: Мініна О.В., доцент каф. теоретичної та прикладної економіки, к.е.н., доцент.

 

 

15 червня 2022 року

 

Час: 14.00

 

Посилання: https://zoom.us/j/92214945236?pwd=NkRJcXhHbE1NeVJRRmZzOFB6dHRZZz09

Ідентифікатор конференції:

922 1494 5236

Код доступу: 283347

 

Секція 2. Фінансова стабілізація: основні чинники, стратегія і тактика

Голова секції: Дубина М.В., зав. каф. фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., професор.

Секретар: Садчикова І.В., доцент каф. фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцент.

 

16 червня 2022 року

 

Час: 11.00

 

Посилання: https://zoom.us/j/9747378477?pwd=Nk1yYlBRSXNnbG5iSGVzemFMM2Evdz09

Ідентифікатор конференції:

974 737 8477

Код доступу: hHjaC8

 

Секція 3. Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи

Голова секції: Юрченко М.Є., зав. каф. бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, к. ф.-м. наук, доцент.

Секретар: Перетятько Ю.М., доцент каф. бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, к.е.н., доцент.

 

16 червня 2022 року

 

Час: 14.30

 

Посилання:

https://meet.google.com/mjr-wvwk-bek

 

 

Секція 4. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту, публічного управління та підприємництва
 

Підсекція: Менеджменту та державної служби

Голова секції: Бутко М.П., зав. каф. менеджменту та державної служби, д.е.н., професор.

Секретар: Самійленко Г.М., доц. каф. менеджменту та державної служби, к.е.н., доцент.

 

15 червня 2022 року

 

Час: 16.00

 

Посилання: https://zoom.us/j/4879904525?pwd=MTlNRVdQenlPaUZRbldvM3IxZWlQQT09

Ідентифікатор конференції:

487 990 4525

Код доступу: 2Q7aZm

 

Підсекція: Публічного управління та менеджменту організацій

Голова підсекції: Пономаренко С.І., к.е.н., доцент, зав. каф. публічного управління та менеджменту організацій.

Секретар: Косач І.А., професор каф. публічного управління та менеджменту організацій, д.е.н., професор.

 

 

16 червня 2022 року

 

Час:11.25

 

Посилання:

Підключитися до конференції Zoom https://us05web.zoom.us/j/7380013432?pwd=UE9KbEpIcDlmRCt5WW5NYlByNllQdz09

Секція (підсекція) Голова секції, секретар Дата та час засідання Посилання
 

Підсекція: Підприємництва і торгівлі

Голова підсекції: Іванова Н.В., зав. каф. підприємництва і торгівлі, д.е.н., професор.

Секретар: Денисенко Т.М., доцент каф. підприємництва і торгівлі, к.т.н., доцент.

 

15 червня 2022 року

 

Час 12.00

 

Посилання: https://us04web.zoom.us/j/78090787160?pwd=oT4CGe0S_RpnkW7AD2XkvCH_uu8ANi.1

Ідентифікатор конференції: 780 9078 7160

Код доступу: JE50fC

 

Секція 5. Соціальні технології: сучасні тенденції сталого розвитку

 

Голова секції: Зайцев В.О., зав. каф. фізичної реабілітації, к. пед. н., доцент.

Секретар: Черняков В.В., доцент каф. фізичної реабілітації, к. пед. н., доцент.

 

15 червня 2022 року

 

Час: 12.00

Посилання:

Підключитися до конференції Zoom:

https://zoom.us/j/98903540609?pwd=dmVaUUFQRXdaMFgwajIxSkExNUM0QT09

Ідентифікатор конференції: 989 0354 0609

Код доступу: mvW8MN

 

Секція 6. Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина

Голова секції: Литвиненко В.М., к.ю.н., доц., заступник декана юридичного факультету, зав. каф. публічного та приватного права.

Секретар: Нітченко А.Г., к.і.н., доц., доц. каф. правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін.

 

16 червня 2022 року

 

Час: 14.30

 

Посилання:

Підключитися до конференції Zoom

https://zoom.us/j/97179284357?pwd=QVpzZlZnT3lZQXJiNytONUkwYjg3UT09

Ідентифікатор конференції: 971 7928 4357

Код доступу: rM2u4X

Секція 7. Актуальні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства Голова секції: Шакун Н.В., к. філос. н., доцент, зав. каф. філософії і суспільних наук.

Секретар: Киселиця С.В., к. філос. н., доцент, доцент каф. філософії і суспільних наук.

 

15 червня 2022 року

 

Час: 12.30

 

Посилання: https://us04web.zoom.us/j/8446356908?pwd=VjcybUlnM0t0NXRKcG5TWGhIVDdSQT09

Meeting ID: 844 635 6908

Passcode: 5FNCRG

Секція 8. Глобальний світ: інновації, комунікації, культура Голова секції: Литвин С.В., зав. каф. іноземної філології, к.пед.н., доц.

Секретар: Кормільцина С.Ю., ст. викл. каф. іноземної філології.

16 червня 2022 року

 

Час: 11.00

Посилання:

https://us04web.zoom.us/j/2620579943?pwd=STBBLzNFaStKVG4zNm1BbnVKNTRWUT09

 

Секція 9. Маркетингові інструменти формування лояльності споживачів у діджитал-середовищі

 

Голова секції: Вербицька А.В., зав. каф. маркетингу, PR-технологій та логістики, к.н.держ. упр., доцент.

Секретар: Полковниченко С.О., доцент каф. маркетингу, PR-технологій та логістики, к.е.н., доцент.

 

16 червня 2022 року

 

Час: 11.25

 

Посилання:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/8675451864?pwd=eXI4bk1yQ0J3MVBMU2taN0pIUWl0dz09

Ідентифікатор конференції: 8675451864

Код доступу: 1111

Секція 10. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства
 

Підсекція: Управління персоналом та бізнес-технологій

Голова секції:  Кичко І.І., проф. каф. управління персоналом та бізнес-технологій, д.е.н., професор.

Секретар: Мекшун Л.М., доцент каф. управління персоналом та бізнес-технологій, к.е.н., доцент.

 

16 червня 2022 року

 

Час: 14:30

 

 

Посилання:

https://meet.google.com/jix-dbka-zyn

 

 

Підсекція: Перспективні напрями розвитку туризму

Голова секції: Зеленська О.О., зав. каф. туризму, к.е.н., професор.

Секретар: Роговий А.В., професор каф. туризму, д.е.н., професор.

15 червня 2022 року

 

Час: 13.10

Посилання: Zoom. Ідентифікатор конференції: 701 149 9825.

Пароль: 7rkjcm

 

Підсекція: Агрономія та лісове господарство

Голова підсекції: Шевченко Л.А., доцент каф. аграрних технологій та лісового господарства, к.с-г.н.

Секретар: Кудряшова К.М., доцент каф. аграрних технологій та лісового господарства, к.е.н.

 

16 червня 2022 року

 

Час: 15.00

 

Посилання:

https://us02web.zoom.us/j/87344061155?pwd=R01ndUNrQWg4OEZVRkQ2MEZmUGpvZz09

Ідентифікатор конференції: 873 4406 1155

Код доступу: 5P8Hg4