logo_ukr_sinij-scaled

Вступники до магістратури

ШАНОВНІ НАШІ ВСТУПНИКИ ДО МАГІСТРАТУРИ!

До Приймальної комісії надходить багато питань щодо вступу на освітній рівень магістра.

Наразі міністерством освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nacionalnij-multipredmetnij-test ) оприлюднено наступну інформації щодо вступних іспитів:

  1. При вступі на спеціальність 081 «Право» ­- Магістерський комплексний тест (іноземна мова та право).
  2. Спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» – Магістерський тест навчальної компетентності та фаховий іспит у закладі освіти.
  3. Інші спеціальності – фаховий іспит у закладі освіти на бюджетні місця, мотиваційний лист – на контрактну форму навчання.

Інформація стосується спеціальностей НУ «Чернігівська політехніка» https://cpnu.cn.ua/vstup-do-universytetu/speczialnosti-i-osvitni-programy/osvitnij-stupin-magistr/

Маєте питання? Звертайтеся до Приймальної комісії:

+38(063) 949 97 47    +38(068) 068 72 60

#вступ2022 #магістратура2022

#чернігівськаполітехніка

#ChePolytech

#Che_Polytech

#найкращийунівер