page-1

Як правильно скласти мотиваційний лист?

Наразі це  найпоширеніше запитання серед вступників.

Успішний мотиваційний лист – це завжди Ваша особиста історія, яка розказана саме Вами і відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність.

Перед написанням власного мотиваційного листа обовʼязково з’ясуйте в закладі вищої освіти формальні вимоги щодо обсягу, структури й оформлення листа, а також щодо інформації, яку повинен містити лист.

Мотиваційний лист вступника до Національного університету «Чернігівська політехніка» має містити такі розділи:

Вступ. У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав Національний університет «Чернігівська політехніка» і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

Основна частина. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Її можна розпочати з характеристики творчих здібностей, професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо.

Заключна частина має завершуватись маленьким підсумком у два-три речення, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Обсяг мотиваційного листа від 200 до 600 слів.

Приклади написання мотиваційного листа для різних спеціальностей можна знайти тут:

@abitblog @edudatabot