НУ «Чернігівська політехніка»

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи

Час проведення:

Місце проведення:

https://teams.microsoft.com

29 квітня 2021 р. о 13:00 розпочнеться засідання
спеціалізованої вченої ради К 79.051.03, на якому заплановано

захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи

КРИВОРУЧКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

РЕГУЛЬОВАНИЙ КОМПЕНСАТОР

 НЕАКТИВНИХ СКЛАДОВИХ ПОВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

В СУДНОВИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ

З НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ

Нарада в Microsoft Teams доступна за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0973a36979124ddca5d86426d73ebbf9%40thread.tacv2/1617384969052?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22a3a82b9f-4f19-4248-b6dd-2ccc44d323e9%22%7d