НУ «Чернігівська політехніка»

Зпрошуємо взяти участь у всеукраїнській науково-практичній конференції

Шановні науковці! 

11-12 листопада відбудеться  III ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА І ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ».

Національний університет«Чернігівська політехніка» є співорганізатором конференції

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Обсяг: від 2 до 6 сторінок

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль

Міжрядковий інтервал: 1,5 (полуторний)

Поля: всі по 2 см

Вирівнювання основного тексту: по ширині

Нумерацію сторінок не проставляти

Джерела: оформлюються в кінцітексту (без повторів) під назвою«Список використаних джерел:» (відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкоюв них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок)

III ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА І ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ»