Admission to the master’s degree in Civil Service

РЕЗУЛЬТАТИ проведення ФВВ та співбесіди за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Державна служба» у 2020 році

Підготовка магістрів за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (освітня програма «Державна служба») у Національному університеті «Чернігівська політехніка» проводиться з 2004 р. і за цей період підготовлено більше 1000 осіб.

Національний університет «Чернігівська політехніка» оголошує прийом здобувачів на 2021-2022 навчальний рік за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Державна служба» за освітнім ступенем магістра.

Конкурсний відбір здобувачів вищої освіти на навчання за державним замовленням здійснюється за результатами:

вступних випробувань, які проводяться у закладах вищої освіти, з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного управління;

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством (підпункт перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року «Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»).

Підготовка магістрів державної служби здійснюється за заочною (вечірньою) формою навчання (16 місяців) за рахунок бюджетних коштів і за контрактом.

На навчання за державним замовленням за заочною (вечірньою) формою навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до підкатегорії Б3 та категорії В, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти бакалавра/ спеціаліста/ магістра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Прийом заяв на підготовку магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Державна служба» проводиться з 14.07.2021 по 23.07.2021р.

Для вступу необхідно подати такі документи:

  • заяву (заповнюється особисто)
  •  чотири фотокартки розміром 3 x 4 см;

Копії:

  •  диплома про повну вищу освіту та додатка до нього;
  • трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;
  • закордонного паспорта (1 сторінка);
  • паспорта (1,2 сторінки та сторінка з реєстрацією), та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • копію сертифіката (сертифікатів) єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Оригінали документів подаються особисто.

Прийом на навчання здійснюється за конкурсом, який передбачає тестування з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються особливостей публічного управління в сучасних умовах.

Особи, які успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

Для вступу у 2021 році до Національний університет «Чернігівська політехніка» необхідно зареєструватися для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови в період з 11.05.2021р. по 03.06.2021р.

Інструкція для реєстрації ЄВІ з іноземної мови за посиланням: http://cpnu.cn.ua/vstup-do-universytetu/reyestracziya-na-yevi-yefvv-vstup-do-magistratury/

За довідками звертатися за адресою:

14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, Національний університет «Чернігівська політехніка».

Контактна особа: Лашук Оксана Сергіївна (093)77-43-539, (067)695-14-15