Проєкт CABRIOLET

Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки

 

Мета проекту – відповісти на потребу суспільства у висококваліфікованих фахівцях в електронній та обчислювальній техніці шляхом введення інтегрованого модельно-орієнтованого підходу для безперешкодного і ефективного еволюційного співробітництва та зв’язку між навчальними установами та промисловістю до 2016 року. Проектна ідея відповідає стратегії розвитку українських університетів, а саме «Державній програмі з активізації економіки до 2014 року” та “Концепції науково-інноваційної політики в системі вищої освіти України на 2012-2016 роки”.

Цілі проекту:

 • запровадити модельно-орієнтований підхід для ефективної співпраці між навчальними закладами та промисловістю в електронній та комп’ютерній техніці до 2016 року;
 • розробити інтелектуальну систему, засновану на знаннях для підтримки модельно-орієнтованого підходу до 2016 року;
 • розробити хмарний веб-портал як механізм зв’язку між залученими сторонами до 2016 року;
 • організувати інтенсивні заходи з нарощування потенціалу на основі 3 навчальних блоків до 2016 року.

Конкретні задачі:

 • створити моделі взаємодії університетів і підприємств;
 • створити інструментарій оцінки зрілості організацій для того чи іншого методу, зазначеного в моделях;
 • провести інфраструктурну та іншу роботу по створенню мостів співробітництва;
 • створити при університеті бізнес-центр, в якому б розміщувалися компанії, створені університетом для взаємодії з певними підприємствами;
 • задіяти громадську організацію Академію технологічних наук України для встановлення зв’язків університетів з промисловістю;
 • провести переговори для створення при університеті бізнес-центру, який включатиме стартап компанії та спін-офф компанії.

Всі задачі проекту виконані.

Еврокоординатор проекту: Університет Ньюкаслу, Великобританія.

Координатор проекту від України: Національний аерокосмічний університет «ХАІ».

Партнерство:

 • Університет Ньюкаслу, Великобританія
 • Королівський технологічний інститут, Швеція
 • Університет Коімбри, Португалія
 • Крітівеа С.р.І., Італія
 • Інерція Диджиталь С.Л., Іспанія
 • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського
 • Одеський національний технічний університет
 • Національний університет “Чернігівська політехніка”
 • Черноморський державний університет ім. Петра Могили
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
 • Севастопольський національний технічний університет
 • Інститут кібернетики  ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України
 • Асоціація підприємств інформаційних технологій України
 • СілПоінт ТОВ, Україна
 • Міністерство освіти і науки України

Проект 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES

Робоча група проекту в НУ “Чернігівська політехніка”
Керівник – Казимир Володимир Вікторович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Інженерної академії та Академії технологічних наук України, проректор з наукової роботи, професор кафедри інформаційних та комп’ютерних систем.
Учасники:
Литвинов Віталій Васильович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії СРСР та Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Академії технологічних наук України, завідувач кафедри програмної інженерії.
Литвин Світлана Володимирівна, доцент, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування.
Посадська Ірина Сергіївна, викладач кафедри програмної інженерії
Посадська Аліна Сергіївна, старший викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем.

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Усі публікації на цьому веб-сайті відображають лише авторські погляди, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ньому.

За даним посиланням можна ознайомитися з опублікованими матеріалами (в 4-х томах), які підготовлені косорціумом партнерських університетів в рамках міжнародного проекту Tempus CABRIOLET