Проєкт CybPhys

          

Сайт проекту

Нові курси 

Модернізовані курси

Shared modelling and simulation environment (SMSE)

Erasmus+ Days 2020

Нова лабораторія моделювання кіберфізичних систем

Міжнаціональний проект за програмою ЕРАЗМУС+ «Розвиток потенціалу вищої освіти», напрямок КА2: Проекти співпраці

«Розвиток практично-орієнтованої спрямованої на студентів освіти  в галузі моделювання кібер-фізичних систем»
номер проекту: 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP

Термін виконання проекту 2019-2022 роки

Кіберфізичні системи (КФС) – це електронні компоненти та програмне забезпечення, які взаємодіють з їх оточенням та надають можливості відчувати, аналізувати та контролювати фізичні пристрої та процеси в різних областях застосування. КФС в змозі забезпечити міжсистемні рішення для скорочення часу виходу продукції на ринок, даючи значні економічні переваги, забезпечуючи зростання в галузях, важливих для конкурентоспроможності економіки та стимулюючі інновації для становлення «нової цифрової трансформації».

Проект має за мету запровадити нові практично-орієнтовані навчальні програми з математичного та імітаційного моделювання КФС для фізичних, математичних та інженерних напрямків підготовки фахівців. Проект передбачає тісну співпрацю ЗВО з професійними асоціаціями, високотехнологічними компаніями та науково-дослідними установами України з урахуванням потреб ринку праці.

Основні результати проекту включають:

 • розробку, впровадження та акредитацію нових навчальних програм бакалаврського та магістерського рівнів підготовки на основі Болонського процесу;
 • розробку дидактичних матеріалів (електронних книг, посібників для лабораторних робіт, конспект лекцій тощо) англійською та українською мовами;
 • створення на базі ІКТ сучасної інфраструктури у вигляді віртуальних лабораторій та інноваційного середовища із спільним доступом до електронної бібліотеки та програмної платформи моделювання КФС для викладання, навчання та підвищення кваліфікації;
 • розробку методичних засад та інноваційних підходів до використання ІКТ в процесі навчання та викладання: гнучке навчання, змішані курси, віртуальна та реальна мобільність, інноваційне технічне забезпечення;
 • підготовка висококваліфікованого викладацького складу, що володіє  сучасними освітніми технологіями та орієнтованого на потреби університетів, співпрацю з мережею підприємств, зацікавлених у фахівцях з математичного та імітаційного моделювання КФС.

НУ “Чернігівська політехніка” забезпечує:

 • впровадження нової освітньої програми на магістерському рівні підготовки «Комп’ютерна інженерія та промислова автоматизація»
 • розробку 5 нових магістерських курсів:
  • Модельно-орієнтоване управління в цифровому виробництві
  • Програмування систем автоматизації
  • Моделювання та вимірювання фізичних процесів в робототехніці
  • Проектування та моделювання компонентів силової електроніки
  • Імітаційне моделювання виробничого середовища
 • удосконалення двох бакалаврських курсів
  • Вступ до електронних систем
  • Розробка електромеханічних роботизованих систем
 • створення нової лабораторії
 • написання електронної книги «Модельно-орієнтоване управління в інтелектуальних виробничих системах».

Довгостроковий вплив CybPhys забезпечить підвищення конкурентоспроможності ЗВО, науково-дослідних установ та промислових підприємств України на міжнародному рівні.

До складу команди проекту входять:

 • координатор проекту д.т.н., професор Казимир Володимир Вікторович, професор кафедри інформаційних та комп’ютерних систем
 • відповідальні виконавці:
  • д.т.н., доцент Зайцев Сергій Васильович, професор кафедри інформаціних та комп’ютерних систем
  • к.т.н., доцент Иванець Сергій Анатолієвич, директор навчально-наукового інституту електронних та інформаційних технологій
  • к.т.н., доцент Велігорський Олександр Анатолієвич, завідувач кафедри біомедичних радіоелектронних апаратів та систем ЧНТУ
  • к.т.н., доцент Приступа Анатолій Леонідович, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики
  • к.т.н., доцент Войтенко Володимир Павлович, доцент кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки
 • виконавці:
  • Якименко Ірина Вікторівна, аспірантка кафедри інформаціних та комп’ютерних систем
  • Логінов Олег Васильович, аспірант кафедри інформаціних та комп’ютерних систем
  • Хропатий Олександр Миколайович, аспірант кафедри інформаціних та комп’ютерних систем
 • фінансовий менеджер
  • Гайдай Наталія Олександрівна, провідний бухгалтер.