Проєкт IEMAST

Останні десятиріччя увага людства прикута до проблеми стану навколишнього природного середовища. Суспільство усвідомило, що подальший гармонійний розвиток неможливий без виховання екологічної культури та свідомості, обізнаності людей про стан довкілля в світі та безпосередньому місці проживання. Сучасний час – це епоха гострого конфлікту між людським суспільством і природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети. Це спричинило її прогресуюче руйнування: вичерпання природних ресурсів, різке погіршення якості навколишнього природного середовища, масові захворювання рослин, тварин, людей. В результаті виникає загроза подальшому розвитку людської цивілізації на Землі. Деградація довкілля скорочує забезпеченість виробництва сировиною, ускладнює технологічні цикли і погіршує загальний стан екологічних систем. Щорічні антропогенні викиди в атмосферу становлять 6*1011 т (6,7 млн.т шкідливих речовин – по Україні), в річкові системи Землі скидається 450 км3 брудних стоків (7817 млн.м3 – у водоймища України). У 2010 році в Україні накопичено більш 431,6 млн.т відходів, з яких 419,2 млн.т – у сфері виробничої діяльності, що приводить до загрозливого забруднення ґрунту.

Успішна життєдіяльність у сучасних умовах вимагає особливої уваги до питань використання творчого інтелектуального потенціалу людських ресурсів. Його реалізація можлива шляхом виховання молодих спеціалістів з високою екологічною культурою і освіченістю.

З жовтня 2011 року Чернігівський національний технологічний університет став учасником проекту Темпус «Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology». Координатором проекту є Королівський технологічний інститут (Швеція) – один з найкрупніших провідних технічних університетів Європи. Детальну інформацію про проект та його учасників можна отримати на сайті www.iemast.info.

В рамках проекту в ЧНТУ планується відкриття спеціальності 8.18010017 – Економіка довкілля та природних ресурсів, з новою спеціалізацією «Промислова екологія».

Здобути вищу економічну освіту в магістратурі за спеціальністю „Економіка довкілля та природних ресурсів” зможуть всі бажаючі з базовою (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр) та повною (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр) вищою освітою економічного, екологічного, природничого та технічного спрямування. Таким чином випускники, які отримали кваліфікацію бакалавра за зазначеними спеціальностями зможуть отримати повну вищу економічну освіту, а їх колегам, які вже мають кваліфікацію спеціаліст, або магістр з технічних спеціальностей, навчання в магістратурі за спеціальністю „Економіка довкілля і природних ресурсів” дозволить здобути другу вищу економічну освіту.

На даному етапі викладачами ЧНТУ проводиться розробка кваліфікаційних вимог до фахівців з економіки довкілля та природних ресурсів, здійснюється вибір обладнання нової лабораторії з промислової екології, відкриття якої планується у другому семестрі 2012/2013 навчального року на кошти, що виділяються проектом Темпус.

Керівник проекту – Казимир Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент Інженерної академії України. З 2010 року працює на посаді проректора з наукової роботи Чернігівського державного технологічного університету, одночасно очолює кафедру інформаційних та комп’ютерних систем.

Казимир В.В. відомий вчений в галузі інформатики та комп’ютеризованих систем управління. Його основні наукові здобутки пов’язані з розробкою нового наукового напрямку по створенню модельно-орієнтованих систем управління інтелектуальними виробничими системами.

За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та вагомі здобутки в організації навчально-виховної роботи Казимир В.В. нагороджений Почесними грамотами Президії Національної академії наук України (2008), Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2009) та Почесною грамотою Верховної ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2011).

Учасники проекту:

Буяльська Наталія Павлівна, 1979 р.н. У 2001 р. закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія, біологія та екологія”. З 2001 по 2004 р. навчалася в аспірантурі Чернігівського державного технологічного університету (ЧДТУ). У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії». З 2002 р. працювала асистентом, з 2006 р. – старшим викладачем, а з квітня 2007 р. – на посаді доцента кафедри харчових технологій, хімії та безпеки життєдіяльності ЧДТУ.

Викладає дисципліни: “Основи екології”, “ Екологія”, “Безпека життєдіяльності”, “Конструкційні матеріали та захист від корозії”. За час наукової діяльності опубліковано близько 60 робіт, у тому числі патент України на винахід, навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. Сфера наукових інтересів – екологічні проблеми очистки теплоенергетичного обладнання; утилізація відходів виробництва, некондиційних пестицидів та фармацевтичних препаратів у протикорозійному захисті; проблеми екологічної освіти у вищих навчальних закладах тощо.

Цибуля Сергій Дмитрович народився 14 вересня 1972 року у місті Чернігові. У 1990 році вступив до Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту, а у 1995 році закінчив Чернігівський технологічний інститут (ЧТІ) за спеціальністю “Технологія та устаткування зварювального виробництва” і отримав диплом інженера-механіка. У 1995 році вступив до аспірантури ЧТІ за спеціальністю 05.17.14 “Хімічний опір матеріалів і захист від корозії”. Кандидатська дисертація успішно захищена у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України (м. Львів) у 1999 році.

Навчальна робота. З 1997 року працював на посадах асистента кафедри техногенної безпеки, екології та захисту металів від корозії, з 2000 року асистента кафедри машин і апаратів виробництв хімічних волокон і текстильної промисловості, 2006 р. – доцент кафедри хімії, протикорозійного захисту і безпеки життє діяльності, 2002 р. – заступник декана механіко-технологічного факультету, з 2003 р. по теперішній час декан економічного факультету.

Наукова діяльність розпочата у 1992 році і проводиться за тематикою підвищення техногенної безпеки металлоконструкцій. За час наукової діяльності опубліковано понад 50 науково-методичних праць.

Костенко Ігор Андрійович, кандидат технічних наук, доцент. В 1987р. поступив до Чернігівського філіалу КПІ за спеціальністю “Промислова електроніка”. 1988-1990рр. – служба в армії. Після звільнення, продовжив навчання в Чернігівському технологічному інституті та отримав диплом інженера електронної техніки. З 1993р. працював лаборантом кафедри хімії та КМ (без відриву від навчання). З 1995 р. працював на посадах викладача-стажиста, асистента кафедри техногенної безпеки, екології та захисту металів від корозії, а також старшого викладача, доцента кафедри машин і апаратів виробництв хімічних волокон Чернігівського державного технологічного університету. Успішно закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.17.14 “Хімічний опір матеріалів та захист від корозії” та захистив кандидатську дисертацію (НТУУ “КПІ”, м. Київ, 2001 р.).

Основний напрямок наукової діяльності – дослідження впливу промислових забруднень довкілля на ефективність протикорозійного захисту конструкційних матеріалів. Має 75 наукових та науково-методичних праць. Викладає дисципліни “Екологія”, “Конструкційні матеріали та захист від корозії”, “Безпека життєдіяльності”.