Аспірантура. Докторантура

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Національному університеті «Чернігівська політехніка» здійснюється через аспірантуру і докторантуру, яка безпосередньо підпорядкована проректору з наукової роботи Маргасовій Вікторії Геннадіївні.

Аспірантура  в Університеті створена у 1992 році згідно з наказом   Міністерства вищої освіти   України від 16 січня 1992 р. № 12.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки

Перелік спеціальностей, ліцензованих в аспірантурі Національного університету «Чернігівська політехніка»

Ліцензія МОН України (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка»), наказ МОН України від від 29.01.2021 № 11-л

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» У 2022/2023 РОКАХ (ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» В 2022 РОЦІ)

АСПІРАНТУРА

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір і зарахування на навчання до аспірантури за всіма формами навчання у 2022 р. проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Навчання за держзамовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів 02 серпня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів 19 серпня 2022 р.
Строки проведення вступних іспитів 23 серпня – 29 серпня 2022 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури, із зазначенням рекомендованих до зарахування, Не пізніше 31 серпня 2022 р.
Зарахування в аспірантуру 01 вересня 2022 р.

Прийом документів проводиться з 09.00 до 16.00 (понеділок – п’ятниця), перерва з 13.00 до 14.00 за адресою:

м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,  к.245, тел. 0462 665115, (093) 5927812

E-mail: chntu.aspirantura@gmail.com

Перелік документів для вступу у аспірантуру

Програма вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності

№ п/п Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
05 – соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
12 Інформаційні технології 122 Компьютерні науки
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Вартість навчання в аспірантурі

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ: АСПІРАНТУРА 2021

 

Спеціальності та освітньо-наукові програми (перелік)

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ за спеціальностями:

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ АСПІРАНТУРИ

2021-2022 н.р (1 півріччя)

2021-2022 н.р (2 півріччя)

РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

2021-2022 н.р. 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

 

АНАЛІЗ ОПИТУВАНЬ

 

Нормативні документи, які стосуються Порядку присудження ступеня доктора філософії PhD:

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ, ДОКТОРА МИСТЕЦТВА (станом на 29.03.2021 р.)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА НАУК, КАНДИДАТА НАУК (станом на 29.03.2021 р.)

ДОКТОРАНТУРА

Докторантура в університеті відкрита у 1998 році.

На даний час підготовка через докторантуру здійснюється  за наступними спеціальностями:

  • 051 Економіка
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 073 Менеджмент
  • 122 Комп’ютерні науки
  • 281 Публічне управління та адміністрування

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

АНКЕТА ВСТУПНИКА В ДОКТОРАНТУРУ

Вартість підготовки докторанта

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ: ДОКТОРАНТУРА 2021

Вартість навчання в аспірантурі/докторантурі для іноземних громадян

Контактна інформація

Адреса: 14035 Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
Кабінет: 245
Телефон: +38 (0462) 665115
E-mailchntu.aspirantura@gmail.com