Наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих вчених

Наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих учених (НТСА) Національного університету «Чернігівська політехніка» є частиною системи громадського самоврядування університету. Діяльність НТСА реалізується відповідно до Положення, затвердженого Конференцією трудового колективу НУ «Чернігівська політехніка» (протокол № 4 від 30.09.2020 р.).

Членами НТСА є представники всіх навчально-наукових інститутів і лабораторій НУ «Чернігівська політехніка» віком до 35 років (докторанти та доктори наук – до 40 років). Загальне керівництво здійснюється Координаційною робою НТСА, сформованої із осіб делегованих представників від кожного навчально-наукового інституту. Діяльність НТСА націлено на захист прав та інтересів його членів щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. В основу роботи НТСА покладено принципи свободи наукової творчості, добровільності, колегіальності, відкритості та рівності прав.

Основні аспекти діяльності НТСА . Склад координаційної ради. Презентація.
Звіт НТСА за 2015-2019 рр
Звiт за 2020 р