Аспірантура та докторантура

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом  Національного університету «Чернігівська політехніка»  , основним завданням якого є організація та координація діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії (PhD) та доктора наук, відповідно до  Положення про відділ аспірантури та докторантури Національного університету «Чернігівська політехніка»

                   

 Кормило Ірина Миколаївна – завідувач  відділу аспірантури та докторантури:

– розробка та подача до Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо обсягів прийому до аспірантури і докторантури на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету;
– прийняття від вступників до аспірантури і докторантури та оформлення згідно з встановленим порядком необхідних документів, передача їх на розгляд приймальної комісії;
– підготовка проєктів наказів на прийом, випуск, переведення аспірантів (створення  екзаменаційних комісій, графіків проведення іспитів, наказів про зарахування, про випуск, про переведення, про призначення стипендій, тощо);
– сприяння організації звітної кампанії аспірантів, докторантів, надання пропозиції про проведення атестації аспірантів і докторантів на кафедрах;
–  організація освітнього процесу для аспірантів, взаємодія з деканатами, відповідними кафедрами, навчальним відділом;
–  оформлення та ведення особових справ аспірантів, докторантів;
– підготовка  матеріалів  на  затвердження до Вченої ради Університету, а також проєктів наказів з питань функціонування аспірантури і докторантури;
– підготовка звітів щодо діяльності аспірантури, докторантури за визначеними формами та подання довідкових матеріалів для Міністерства освіти і науки України, органів Державної статистики, Вченої та науково-технічної ради НУ «Чернігівська політехніка».

 Тел.: 0462-665-115

Emailchntu.aspirantura@gmail.com