Центр проєктної діяльності

Завдання Центру:

 • – організація i координація проєктної діяльності відповідно до пріоритетних напрямів науково-дослідної та інноваційної діяльності Університету.
 • – надання  інформаційної, консультаційної, організаційно-методичної підтримки та здійснення адміністрування у процесі розробки та реалізацїї проєктів співробітниками та здобувачами вищої освіти Університету.
 • – залучення наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти Університету до участі у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах проєктів на отримання грантів.
 • – пошук проєктних пропозицій, грантів, фондів з фінансування проєктів та проведення презентаційних заходів щодо умов участі в них для наукових, науково-педагогічних працівників i здобувачів вищої освіти Університету.

 

ВІДОМОСТІ ПРО КЕРІВНИКА

ХОЛЯВКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, доктор економічних наук, доцент.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління науково-освітніми проєктами міжнародного співробітництва в системі державної інноваційної політики». У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегія забезпечення адаптивності системи вищої освіти до умов інформаційної економіки».

2020-2021 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Член Української асоціації дослідників освіти (Ukrainian Educational Research Association).

Член Координаційної ради Ради молодих вчених Національного університету «Чернігівська політехніка»

 

Досвід участі у проєктній діяльності:

 • Протягом вересня-листопада 2021 р. була провідним науковим співробітником НДР «Покращення організації підготовки кадрів з вищою освітою для розвитку високотехнологічних галузей України», що реалізовувалась на замовлення Апарату Ради національної безпеки і оборони України; термін реалізації: вересень – листопад 2021 р.
 • Із травня 2021 р. є виконавцем НДР «Розробка та реалізація інтерактивної моделі оптимізації міських пасажирських перевезень міста Чернігова».
 • У період з 2017 по 2020 р. була науковим керівником проєкту молодих вчених «Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix».
 • Із січня 2021 р. є відповідальним виконавцем проєкту молодих вчених «Трансформація поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг в умовах діджиталізації».
 • Протягом 2013-2016 рр. була виконавцем і контактною особою по проєкту ЄС TEMPUS «Набуття професійних і підприємницьких навичок шляхом виховання підприємницького духу і консультації підприємців-початківців».
 • Починаючи з 2009 р. як молодший науковий співробітник залучалась до реалізації НДР, що фінансувались за рахунок коштів державного бюджету, зокрема:
  • – прикладна тема «Фінансування вищої освіти України в умовах Болонського процесу» (2009-2010 рр.);
  • – прикладна тема «Активізація транскордонного співробітництва університетів як фактор забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти України» (2011-2012 рр.);
  • – фундаментальна тема «Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних науково-технічних потенціалів» (2013-2015 рр.).

Участь у профільних заходах:

 • 15-17.03.2016 р. – учасник Першого Mind-тренінгу лідерів освіти (сертифікат Всеукраїнського інституту розвитку інтелекту);
 • травень 2016 р. – учасник семінару «Управління проєктами. Проєктна діяльність», організованого волонтерами Корпусу миру США (сертифікат);
 • 17-20.08.2016 – учасник The First UERA Summer School “Education Research: Communication, Grant-writing, Methodology and Publications” (сертифікат);
 • 09.2016 р. – фасилітатор на тренінгу «Active Citizens» (British Council), блок «Академічна доброчесність»;
 • 23-28 січня 2019 р. – учасник ІІ Зимової школи «Європейські індикатори якості освітніх досліджень» (у рамках проєкту ЄС Erasmus+ «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні») (сертифікат)
 • листопад 2019 р. – переможець конкурсу педагогічних проєктів, організованого Українською академією мистецтва та науки в Канаді та Українською діаспорою в Україні (Certificate of innovations in teaching)
 • 26-27.03.2019 р. – учасник Другого українського форуму міжнародної освіти (сертифікат);
 • 2017-2021 рр. – учасник Інформаційних днів Програми ЄС Еразмус+ (сертифікат);
 • 22-30.11.2019 р. – наукове стажування в Fil.Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія) (сертифікат);
 • 08.2020 р. – тренер школи «Fair Skills Training» у рамках програми для молодих лідерів «Разом Ми – Сила», що реалізувалась за підтримки ГО «Фундація прав людини», Cultures Interactive e.V. (CI, Germany), The Anti-discrimination Education Society (TEA, Poland) за рахунок коштів Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини;
 • 6-7.10.2020 р. – учасник навчального семінару-тренінгу «Фандрейзинг. Написання проєктів. Успішні кейси»;
 • 2019-2020 рр. – член робочої групи з підготовки проєкту Стратегії сталого Чернігівської області на основі смарт-спеціалізації на період до 2027 року; 2016 р. – член робочої групи з розробки «Стратегії розвитку м. Чернігова 2017-2020 рр.» тощо.

 

КОНТАКТНІ ДАНІ:

Моб.тел.: 066-646-95-99

e-mail: project.university@ukr.net