НАУКОВІ ШКОЛИ НУ “ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Наукова школа Національного університету «Чернігівська політехніка» це колектив визнаних українською та світовою науковою громадськістю фахівців, які працюють в структурних підрозділах Університету в одному напрямі досліджень під керівництвом відомого вченого (вчених).

Наукову школу розвиває колектив дослідників різних поколінь (докторів наук, професорів, викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти) різної наукової кваліфікації та різних вікових груп, які виконують під керівництвом видатних провідних учених наукові дослідження у певній галузі науки або на межі наук, відповідно до Тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок та Положення про наукові школи у Національному університеті «Чернігівська політехніка» 

Перелік наукових шкіл НУ “Чернігівська політехніка”