ДЕСЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2015”

ДЕСЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2015”

22-26 ЧЕРВНЯ 2015 Р., УКРАЇНА, М. ЧЕРНІГІВ

                                                                                    ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції, яка є складовою частиною заходів щодо виконання Закону України “Про Національну програму інформатизації” та плану науково-організаційних заходів Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України.

ОРГАНІЗАТОРИ

 • Міністерство освіти і науки України
 • Національна Академія наук України
 • Академія технологічних наук України
 • Інженерна академія України
 • Університет Гліндор, м. Рексхем, Великобританія
 • Технічний університет Лодзі, Польща
 • Технічний університет м. Рига, Латвія
 • Технологічний університет м. Таллінн, Естонія
 • Університет Екстрамадура, м. Бадахос, Іспанія
 • Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь
 • Інститут проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України
 • Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН, м. Москва, Росія
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 • Чернігівський національний технологічний університет

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
22 травня – останній день подання тез доповідей і заявок на участь у конференції.
31 травня – перерахування оплати за участь у конференції.
22 червня– прибуття учасників в ЧНТУ, м. Чернігівреєстрація та пленарне засідання.
23-25 червня – робота в секціях.
24-25 червня – семінари по проекту TEMPUS CABRIOLET.
26 червня – завершення конференції,  пленарне засідання.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обмін досвідом наукових досліджень, організаційної та науково-практичної роботи з питань:

 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем в екології;
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем у виробництві;
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем в інформаційних технологіях;
 • сучасні аспекти науково-промислового співробітництва в електронній та комп’ютерній  інженерії.
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
СПІВГОЛОВИ:
Боровін Г.К., д.ф.-м.н., Росія
Васильєв А.Й., д.е.н., Україна
Вінніков Дмитро, д.т.н., Естонія
Галкін Ілля, д.т.н., проф., Латвія
Демиденко О.М., д.т.н., проф., Білорусь
Девіс Джон, проф., Великобританія
Збічінські Іренеуш, проф., Польща
Морозов А.О., чл.-кор. НАН України, Україна
Онищенко В.О., д.е.н., проф., Україна
Ромеро-Кадавал Енріко, д.т.н., проф., Іспанія
Шкарлет С.М., д.е.н., проф., Україна
  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ГОЛОВА
Казимир В.В. – д.т.н., проф.СЕКРЕТАРІ:
Посадська А.С., Посадська І..С., Верьовко М.В.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Крищенко М.С., Кузьменко П.М., Михайлюк І.В., Житник О.Е.ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Адамчук В.В., д.т.н., проф., ак. НААН України; Азаров О.Д., д.т.н., проф.; Верлань А.Ф., д.т.н., проф.; Волошин О.Ф., д.т.н., проф.; Гітіс В.Б., к.т.н., доц.; Голуб.С.В., д.т.н., проф.; Голубев Ю.Ф., д.ф.-м.н., проф.; Горбань І.І., д.т.н., проф.; Гришко В.В., д.е.н., проф.; Железняк М.Й., к.ф.-м.н.; Закіс Я., д.т.н.; Казимир В.В. д.т.н., проф.;. Клименко В.П., д.ф.-м.н., проф.; Ковалевський С.В., д.т.н., проф.; Костогризов А.І., д.т.н., проф., чл.-кор. РАРАН; Краскевич В.Є., д.т.н., проф.; Литвинов В.В., д.т.н., проф.; Ляхов О.Л., д.т.н., проф.; Мадерич В.С., д.т.н., проф.; Мироненко В.Г., д.т.н., проф., чл.-кор. НААН України; Можаровський В.В., д.т.н., проф.; Сагайда П.І., к.т.н., доц.; Снитюк В.Є., д.т.н., проф.; Стеценко І.В., д.т.н., проф.; Тарасенко В.П., д.т.н., проф.; Тарасов О.Ф., д.т.н., проф.; Томашевський В.М., д.т.н., проф.; Харченко В.С., д.т.н., проф.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ ТА ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції до початку її проведення.
Статті за матеріалами доповідей, подані окремо під час проведення конференції, будуть опубліковані в журналі ІПММС «Математичні машини і системи» або у Журналі Чернігівського національного технологічного університету, які включені до переліку ВАК України.
Офіційними мовами конференції є українська, російська та англійська.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Методи математичного та імітаційного моделювання систем
 • Інструментальні засоби математичного та імітаційного моделювання систем
 • Математичне та імітаційне моделювання систем в екології, виробництві, інформаційних технологіях
 • Модельно-орієнтоване управління технологічними процесами та організаційними системами

СЕМІНАРИ ТА ТРЕНІНГИ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ  ПРОВОДИТИСЬ ПІД ЧАС КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Семінари по проекту TEMPUS CABRIOLET «Model-Oriented Approach And Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering»

ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ
Матеріали доповідей надсилати в електронному вигляді (файл *.rtf або *.doc MS Word) електронною поштою на адресу mods.ipmms@gmail.com (копія miya.tevkun@gmail.com , alinka.posadskaya@gmail.com) або на CD звичайною поштою на адресу організаційного комітету.

Вимоги щодо оформлення тез доповідей: текст, малюнки і формули (MS Equation 3.0); параметри сторінки – розмір паперу А4 з відступами зверху і знизу по 2 см, зліва 2,5 см, справа 1,5 см; шрифт Times New Roman розміром 10, міжрядковий інтервал – 1,0. В лівому верхньому куті вказується УДК. Назва доповіді (великими “напівжирними” літерами) вказується в центрі, у наступному рядку наводяться ініціали та прізвище авторів, далі – назва закладу (курсивними літерами), після вільного рядка починається текст доповіді. Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 2 (дві) сторінки формату А4.
Приклад оформлення тез доповідей

УДК 517.957

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ

РОЗВИТКУ ПОПУЛЯЦІЇ
В.Г. Маленко
Інститут прикладного системного аналізу, Україна

                Проблема динаміки чисельності популяції займає центральне місце в екологічних дослідженнях.         Простішим прикладом структурованої моделі за віком є лінійна модель фон Фоерстера [1]. Вона має вигляд

(1)

Література

1. Von Forester H. Some remarks on changing populations // Kinetics of Cellular Pro­liferation. – New-York: Grune and Stratton, 1959. – P. 382 – 407.

Вимоги щодо оформлення статей для публікації в журналі «Математичні машини і системи» викладені за адресою   http://www.immsp.kiev.ua/publications/rules.html в Журналі ЧНТУ  за адресою Наукові видання НУ “Чернігівська політехніка”

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЇХ ОПЛАТА
Інформація (ПІБ, установа, тел./факс, e-mail, назва доповіді, форма участі) щодо заявок на участь у конференції приймається організаційним комітетом конференції по електронній пошті до 22 травня 2015 року.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Учасники з України: 350 грн. (при заочній участі) та 700 грн. (при очній участі).
Учасники з інших країн: 30 євро (при заочній участі) та 60 євро (при очній участі).
Організаційний внесок включає організаційні витрати, екскурсійну програму (для очних учасників), витрати на розсилку збірника (при заочній участі). Оплата організаційного внеску може проводитися за реквізитами, вказаними нижче, до 31 травня 2015 року чи безпосередньо під час реєстрації по домовленості з оргкомітетом.

 

Адреса оргкомітету:
Чернігівський національний технологічний університет,
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027
Телефони, email:
+38 046 223 28 41 (служ)
+38 066 399 13 16 (моб)
miya.tevkun@gmail.com
alinka.posadskaya@gmail.com

Реквізити для оплати:
Чернігівський національний технологічний університет
Код 05460798 р/р 31256203206996 в ГУДКCУ
у Чернігівській області МФО 853592
Призначення платежу: орг. внесок  за участь у конференції МОДС 2015.
Офіційні сайти конференції: 
http://www.immsp.kiev.ua/conferences ДЕСЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2015”