ДЕВ’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2014”

ДЕВ’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2014”

23-27 червня 2014 р., Україна, м. Чернігів-с.Жукін

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції, яка є складовою частиною заходів щодо виконання Закону України “Про Національну програму інформатизації” та плану науково-організаційних заходів Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України.

ОРГАНІЗАТОРИ

 • Міністерство освіти і науки України
 • Національна Академія наук України
 • Академія технологічних наук України
 • Інженерна академія України
 • Університет Гліндор, м. Рексхем, Великобританія
 • Технічний університет Лодзі, Польща
 • Технічний університет м. Рига, Латвія
 • Технологічний університет м. Таллінн, Естонія
 • Університет Екстрамадура, м. Бадахос, Іспанія
 • Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь
 • Інститут проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України
 • Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН, м. Москва, Росія
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 • Чернігівський національний технологічний університет

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обмін досвідом наукових досліджень, організаційної та науково-практичної роботи з питань:

 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем в екології;
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем у виробництві;
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем в інформаційних технологіях.
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
СПІВГОЛОВИ:
Боровін Г.К., д.ф.-м.н.
Васильєв А.Й., д.е.н.
Вінніков Дмитро, д.т.н.
Галкін Ілля, д.т.н., проф.
Демиденко О.М., д.т.н., проф.
Девіс Джон, проф.
Збічінські Іренеуш, проф.
Морозов А.О., чл.-кор. НАН України
Онищенко В.О., д.е.н., проф.
Ромеро-Кадавал Енріко, д.т.н., проф.
Шкарлет С.М., д.е.н., проф.
ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Адамчук В.В., д.т.н., проф., ак. НААН України; Азаров О.Д., д.т.н., проф.; Верлань А.Ф., д.т.н., проф.; Волошин О.Ф., д.т.н., проф.; Голуб.С.В., д.т.н., проф.; Голубев Ю.Ф., д.ф.-м.н., проф.; Горбань І.І., д.т.н., проф.; Гришко В.В., д.е.н., проф.; Железняк М.Й., к.ф.-м.н.; Закіс Я., д.т.н.; Казимир В.В. д.т.н., проф.;. Клименко В.П., д.ф.-м.н., проф.; Костогризов А.І., д.т.н., проф., чл.-кор. РАРАН; Краскевич В.Є., д.т.н., проф.; Литвинов В.В., д.т.н., проф.; Ляхов О.Л., д.т.н., проф.; Мадерич В.С., д.т.н., проф.; Мар’янович Т.П., чл.-кор. НАН України; Мироненко В.Г., д.т.н., проф., чл.-кор. НААН України; Можаровський В.В., д.т.н., проф.; Снитюк В.Є., д.т.н., проф.; Стеценко І.В., д.т.н., проф.; Тарасенко В.П., д.т.н., проф.; Томашевський В.М., д.т.н., проф.; Харченко В.С., д.т.н., проф.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ГОЛОВА
Казимир В.В. – д.т.н., проф.СЕКРЕТАРІ:
Задорожній А.О., Посадська І.С., Тевкун М.В.ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Бальченко І.В., Кузьменко П.М., Михайлюк І.В., Мойсеєнко О.П., Посадська А.С.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Методи математичного та імітаційного моделювання систем
 • Інструментальні засоби математичного та імітаційного моделювання систем
 • Математичне та імітаційне моделювання систем в екології, виробництві, інформаційних технологіях
 • Управління технологічними процесами на основі вбудованих моделей

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

02 червня – останній день подання тез доповідей і заявок на участь у конференції.
06 червня – перерахування оплати за участь у конференції.
23 червня– прибуття учасників у ІПММС, м. Київреєстрація та пленарне засідання, переїзд до с. Жукін.
24-26 червня – робота в секціях, екскурсія до м. Києва.
27 червня – завершення конференції: пленарне засідання, централізований виїзд учасників із с. Жукін.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАІВ ДОПОВІДЕЙ ТА ОФІЦНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Будуть опбліковаі у збірнику тез доповідей конференції до початку її проведення.
Статті за матеріалами доповідей, подані окремо під час проведення конференції, будуть опубліковані в журналі ІПММС «Математичні машини і системи» або у Віснику Чернігівського національного технологічного університету, які включені до переліку ВАК України.
Офіційними мовами конференції є українська, російська та англійська.

ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ
Матеріали доповідей надсилати в електронному вигляді (файл *.rtf або *.doc MS Word) електронною поштою на адресу mods.ipmms@gmail.com (копія miya.tevkun@gmail.com , iryna.posadska@mail.ru) або на CD звичайною поштою на адресу організаційного комітету. Тези доповідей  повинні бути отримані оргкомітетом конференції не пізніше 02 червня 2014 р.

Вимоги щодо оформлення тез доповідей: текст, малюнки і формули (MS Equation 3.0); параметри сторінки – розмір паперу А4 з відступами зверху і знизу по 2 см, зліва 2,5 см, справа 1.5 см; шрифт Times New Roman розміром 10, міжрядковий інтервал – 1,0. В лівому верхньому куті вказується УДК. Назва доповіді (великими “напівжирними” літерами) вказується в центрі, у наступному рядку наводяться ініціали та прізвище авторів, далі – назва закладу (курсивними літерами), після вільного рядка починається текст доповіді. Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 2 (дві) сторінки формату А4.
Приклад оформлення тез доповідей

УДК 517.957

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ
РОЗВИТКУ ПОПУЛЯЦІЇ
В.Г. Маленко
Інститут прикладного системного аналізу, Україна

Проблема динаміки чисельності популяції займає центральне місце в екологічних дослідженнях. Для більш адекватного описання динаміки чисельності необхідно врахову­вати не­одно­рідності властивостей особин, зокрема вікову структуру.
Простішим прикладом структурованої моделі за віком є лінійна модель фон Фоерстера [1]. Вона має вигляд

(1)

Література

1. Von Forester H. Some remarks on changing populations // Kinetics of Cellular Pro­liferation. – New-York: Grune and Stratton, 1959. – P. 382 – 407.

Вимоги щодо оформлення статей для публікації в журналі «Математичні машини і системи» викладені за адресою   http://www.immsp.kiev.ua/publications/rules.html у Віснику ЧНТУ  за адресою Наукові видання НУ “Чернігівська політехніка”

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЇХ ОПЛАТА

Інформація (ПІБ, установа, тел./факс, e-mail, назва доповіді, форма участі) щодо заявок на участь у конференції приймається організаційним комітетом конференції по електронній пошті до 02 червня 2014 року.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція буде проводитись на базі фізико-математичної школи ІПММС НАНУ у с. Жукін, Вишгородський р-н, Київ. обл. База розташована у мальовничому місці на березі річки Десна серед соснового бору. Двокімнатні будиночки обладнані всім необхідним для проживання, включаючи холодильники та газові плити. Учасникам буде запропоновано щоденне харчування та культурно-розважальна програма, включаючи екскурсію до м. Києва.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний внесок за участь у конференції становить 250 грн. (при заочній участі) та 400 грн. (при очній участі). Він включає організаційні витрати (друк збірника праць конференції), проживання (для очних учасників), витрати на розсилку збірника (при заочній участі). Оплата організаційного внеску може проводитися за реквізитами, вказаними нижче, до 06 червня 2014 року чи безпосередньо під час реєстрації по домовленості з оргкомітетом.

Адреса оргкомітету:
Чернігівський національний технологічний університет,
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027
Телефони, email:
+38 046 223 28 41 (служ)
+38 066 399 13 16 (моб)
miya.tevkun@gmail.com
iryna.posadska@mail.ru
Реквізити для оплати:
Чернігівський національний технологічний університет
Код 05460798 р/р 31256203206996 в ГУДКCУ
у Чернігівській області МФО 853592
Призначення платежу: орг. внесок  за участь у конференції МОДС 2014.
Офіційні сайти конференції: 
http://www.immsp.kiev.ua/conferences/ ,