ДФ 79.051.003

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Конакової Катерини Миколаївни на тему «Формування інвестиційної привабливості національної економіки». Спеціальність 051 «Економіка».

Захист відбудеться 26 квітня 2021 року о 12:00 за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. 319 (1 корпус Національного університету «Чернігівська політехніка»).