ДФ 79.051.006

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Немсадзе Гурама Гівійовича на тему «Фінансова архітектура корпорацій в умовах нестабільного економічного середовища». Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Захист відбудеться 18 листопада о 12.00 за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. І-319 (1 корпус Національного університету «Чернігівська політехніка»).