ДФ 79.051.011

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Калантаєвської Ольги Олександрівни на тему «Формування стратегії сталого економічного розвитку аграрної галузі України». Спеціальність 051 «Економіка».

Захист відбудеться 24 грудня 2021 року о 9:00 за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. 319 (1 корпус Національного університету «Чернігівська політехніка»).