ДФ 79.051.012

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Морочка Володимира Вікторовича на тему «Підвищення ефективності шліфування циліндричних поверхонь орієнтованим кругом, заправленим з різними подачами на робочій та калібрувальній ділянках». Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування».

Захист відбудеться 08 лютого 2022 року о 12:00 у Національному університеті «Чернігівська політехніка» за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 ауд. І-226.