Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 79.051.03

Криворучко Дмитро Вікторович,
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
“Регульований компенсатор неактивних складових повної потужності в суднових електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами ”
Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

 

Ткач Володимир Іванович,
технічний директор ТОВ «ЕК «Південні регіональні електромережі» (м. Одеса)
“Система ідентифікації місць однофазних замикань на землю у повітряних електричних мережах з ізольованою нейтраллю”
Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

 

Карпачев Ігор Ігорович,
інженер, Datascope Systems LTD, Hawarden, UK
“Інформаційна технологія забезпечення функціональності безпеки мобільних пристроїв”
Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

 

Роговенко Андрій Іванович,
старший викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Національного університету «Чернігівська політехніка»
“Методи та інформаційна технологія прискореного обчислення великих даних для систем розподіленої обробки інформації”
Текст автореферату

Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента