photo_2021-12-28_13-01-13

Bologna Hub Peer Support

21 грудня 2021 року  в рамках реалізації  міжнародного проєкту “Bologna Hub Peer Support” робоча група кафедри управління персоналом та економіки праці НУ «Чернігівська політехніка» обговорила основні задачі, що були визначені в якості основних напрямків підвищення якості освіти за результатами консультаційної онлайн-зустрічі представників НУ “Чернігівська політехніка” з міжнародними експертами  з питань якості вищої освіти Катрін Майєр-Лантерманн  (Німеччина) та Еглантіна Гіса (Албанія).  Завідувачка кафедри управління персоналом та економіки праці Ремньова Л.М. ознайомила присутніх з основними підходами до мапування навчального плану, що широко використовуються у міжнародній практиці та допомагають оцінити збалансованість навчального плану освітньої програми за ступенем прояву компетенцій та їх узгодженістю з програмними результатами.

Проведений робочою групою аналіз  розробленої  матриці компетенцій  за запропонованою міжнародними експертами методикою дозволив виявити вузькі місця в існуючому навчальному плані підготовки бакалаврів за спеціальністю “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Управління персоналом та економіка праці”, що будуть   враховані  при розробці нового навчального плану на 2022-2023 навчальний рік.

Проєкт “Bologna Hub Peer Support” реалізується НУ “Чернігівська політехніка” у партнерстві з  German Academic Exchange Service (DAAD), Міністерством освіти і науки України за фінансової підтримки  Erasmus +.

#BolognaHubPeerSupport
#DAAD
#чернігівська_політехніка
#ChePolytech
#Che_Polytech