НУ «Чернігівська політехніка»

До уваги студентів і викладачів!

Інформаційна довідка про дослідження поінформованості студентів Чернігівського національного технологічного університету щодо проявів сексизму та дискримінації за ознакою статі з 4 по 16 квітня 2019 року

Дослідження поінформованості студентів Чернігівського національного технологічного університету щодо проявів сексизму та дискримінації за ознакою статі було проведене кафедрою маркетингу, PR-технологій та логістики спільно з Центром гендерної освіти ЧНТУ з 4 до 16 квітня 2019 року.

Анкета для проведення опитування серед студентів була розроблена ННП кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики ЧНТУ за погодженням з керівницею Центру гендерної освіти ЧНТУ, к. філос. н., доцентом Ємець Наталією Анатоліївною.

Загалом було опитано 174 студента, похибка вибірки в межах ±5%. Дані вибірки представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Вибірка для опитування студентів Чернігівського національного технологічного університету

№ п/п Назва ННІ ЧНТУ вибірка жінок вибірка чоловіків
1 Навчально-науковий інститут технологій 14 15
2 Навчально-науковий інститут економіки 15 14
3 Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 15 15
4 Навчально-науковий інститут бізнесу, природокористування і туризму 15 15
5 Навчально-науковий інститут менеджменту, харчових технологій та торгівлі 15 14
6 Навчально-науковий інститут будівництва 13 14
Разом 87 87

Згідно з дослідженням 50,9% студентів вважає, що в Україні існує гендерна дискримінація, при цьому 41,4% стикалися особисто з проявами гендерної дискримінації.

Прояви дискримінації за ознакою статі в сучасній рекламі відзначили 23,9% опитаних та 40,8% студентів помічають, що в рекламі бренди/виробники використовують сексизм для привертання уваги аудиторії.

58 % опитаних зазначили, що стереотипне зображення у сучасній рекламі характерне по відношенню як жінок, так і чоловіків в рівній мірі.

Приємно відзначити, що 44,8% студентів вважає, що сексистська реклама є негативним явищем, яке гальмує розвиток суспільства та негативно впливає на загальний імідж України. Проте, лише 38,8% респондентів хвилює негативна ситуація на рекламному ринку України щодо наявності великої кількості подібного контенту.

Проведене дослідження надало важливу інформацію для аналізу стану поінформованості студентів ЧНТУ щодо проявів сексизму та дискримінації за ознакою статі та довело необхідність просвітницьких заходів серед молоді університету для запобігання таким негативним проявам у їх суспільному та професійному житті.

Просвітницькі заходи, які заплановані в рамках дослідження «Секс більше не продає!», сприятимуть популяризації ідей недискримінації серед молоді.