IMG_2634

Договір про співпрацю

9 серпня 2022 року відбулось підписання договору про співробітництво між НУ «Чернігівська політехніка» та Головним управлінням національної поліції в Чернігівській області.

Предметом договору є відносини партнерства в напрямках: 

  • проведення спільних заходів, виступів і публікацій, спрямованих на покращення іміджу сторін, взаємне сприяння зміцненню їх позитивної ділової репутації, а також круглих столів, дискусій, семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів навчально-методичних заходів у сфері правоохоронної діяльності; 
  • спільна реалізація проєктів у сфері надання інформаційно-консультаційних послуг; 
  • участь у публічних заходах; 
  • організація проходження здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність») та освітньо-професійних програм спеціальності 081 «Право» усіх видів практик на технічній базі; 
  • участь у інших програмах та проєктах, розроблених з урахуванням спільних інтересів, які не суперечать статутним положенням сторін і чинному законодавству України тощо.  

Сподіваємось на плідну співпрацю.