DSC00296

Договір про співробітництво

29 вересня 2021 року між Національним університетом «Чернігівська політехніка» і Військовою частиною 3082 Національної гвардії України було укладено Договір про співробітництво.

Метою даного Договору є:

– проведення спільних заходів, виступів і публікацій, спрямованих на покращення іміджу Сторін, взаємне сприяння зміцненню їх позитивної ділової репутації, а також «круглих столів», дискусій, семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів у сфері правоохоронної діяльності;

– спільна реалізація проектів у сфері надання інформаційно-консультаційних послуг;

– участь представників Військової частини 3082 Національної гвардії України у публічних заходах, організованих Національним університетом «Чернігівська політехніка», та підтримка таких заходів;

– організація проходження здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність») усіх видів практик на технічній базі Військової частини 3082 Національної гвардії України;

– участь в інших програмах та проектах, розроблених з урахуванням спільних інтересів Сторін і які не суперечать статутним положенням Сторін і чинному законодавству України;

Сподіваємось на плідну співпрацю!