_1067365

Договір про співробітництво

7 грудня 2021 року між Національним університетом «Чернігівська політехніка» та Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки було підписано договір про співробітництво.

Предметом даного договору є наукове, науково-технічне, освітнє, інноваційне, методичне та інші види співробітництва в галузі наукової й науково-технічної діяльності сторін.

Передбачено різноманітні напрями співробітництва, реалізація яких повинна сприяти підвищенню авторитету НУ «Чернігівська політехніка» як інноваційної освітньо-наукової установи та ДНДІ ВС ОВТ як спеціалізованої випробувальної організації ЗСУ, а також забезпеченню взаємодії щодо перспективних напрямів розвитку науково-дослідної діяльності.