logo_politechnika_vector_angl_ukr 0

І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція молодих учених «Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі».

Відбулася І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція молодих учених «Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі».

Кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ННІ економіки НУ «Чернігівська політехніка» 14 травня було проведено І Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію молодих учених ««Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі».

У конференції взяли участь представники таких вищих навчальних закладів України:

  • Сумський державний університет,
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
  • Київський національний торговельно-економічний університет,
  • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
  • Луцький національний технічний університет,
  • Донецький національний університет імені Василя Стуса,
  • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця,
  • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана та багатьох інших.

Доповіді молодих учених були присвячені проблемам якості освіти, цілям сталого розвитку та його соціально-економічному виміру, стратегічним орієнтирам розвитку економіки України для подолання наслідків пандемії covid-19, наслідкам цифровізації, проблемам сталого водокористування, захису економічної інформації, стратегічним орієнтирам розвитку галузей промисловості в контексті сталого розвитку, проблемам сталого землекористування, організації інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку, аспектам удосконалення управлінського обліку.

Загалом до конференції долучилось більше 80 учасників.