Untitled2

Круглий стіл «Облік і оподаткування у ХХІ столітті: нова генерація фахівців»

У рамках багаторічної співпраці кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту НУ «Чернігівська політехніка» 07 грудня 2021 року взяла участь у засіданні круглого столу «Облік і оподаткування у ХХІ столітті: нова генерація фахівців», організованого кафедрою обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету.

Під час заходу з доповідями виступили здобувачі вищої освіти з Індії, Ірану, Гани, які розповідали про методологічні засади організації бухгалтерського обліку в їх країнах, особливості розробки національних стандартів бухгалтерського обліку та відповідність їх положенням міжнародних стандартів, порядок складання і подання фінансової звітності, професійні вимоги до бухгалтерів та ін.

Здобувачі вищої освіти – представники України презентували дослідження щодо вітчизняних особливостей аутсорсингу та фрілансу у веденні бухгалтерського обліку.

Наприкінці зустрічі учасники заходу обговорили подальші перспективи співпраці задля підвищення якості підготовки фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Кафедру бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту НУ «Чернігівська політехніка» представляли завідуюча кафедрою к.ф.-м.н., доцент Юрченко М.Є., д.е.н., професор Гоголь Т.А., к.е.н., доцент Гливенко В.В., к.е.н., доцент Клименко Т.В., к.е.н., доцент Сидоренко О.О.

Дякуємо колективу кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету за неймовірно цікавий захід!