НУ «Чернігівська політехніка»

Оголошується конкурс на здобуття премій для студентів вищих навчальних закладів і молодих учених, що присуджуються Національною академією наук України у 2016 році

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.

Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2016 р.

Детальніше:
http://innov.org.ua/hranty/konkursy/4184-oholoshuietsia-konkurs-na-zdobuttia-premii-dlia-studentiv-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv-i-molodykh-uchenykh-shcho-prysudzhuiutsia-natsionalnoiu-akademiieiu-nauk-ukrainy-u-2016-rotsi