Рейтинг науково-технічна робота, розподіл коштів 2022

Оприлюднено рейтинг ЗВО за показниками наукової діяльності

Відповідно до показників наукової діяльності закладів вищої освіти України, що використовуються при розподілі видатків державного бюджету між університетами у 2022 році Національний університет «Чернігівська політехніка» входить у ТОП-21 кращих ЗВО України з показником 1,4 (показник з обсягом надходжень до спеціального фонду за результатами наукових та науково-технічних робіт за проектами міжнародного співробітництва, за результатами наукових і науково-технічних робіт за господарськими договорами та за результатами надання наукових послуг на одного науково-педагогічного працівника за основним місцем роботи (більше 11 тис. грн. на одну особу). Наказ Міністерства освіти і науки України № 160 від 11.02.2022 (https://bit.ly/3uY0fSl) .

Завдяки активній роботі кафедр радіотехнічних та вбудованих систем; інформаційних та комп’ютерних систем; іноземної філології; соціальної роботи; теоретичної та прикладної економіки; фінансів, банківської справи та страхування; технологій зварювання та будівництва; автомобільного транспорту та галузевого машинобудування університет посідає достойну позицію у зазначеному рейтингу. Дякуємо за ваш вклад у розвиток освіти і науки України!