НУ «Чернігівська політехніка»

Підведення підсумків конкурсу есе «Різні, але рівні»

28 листопада відбулося підведення підсумків конкурсу есе «Різні, але рівні», що проводився в межах декади ННІ Права та соціальних технологій та факультету соціальної роботи. Конкурс був ініційований Центром ґендерної освіти ЧНТУ, за участю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Конкурс мав загально університетський резонанс  та викликав значний інтерес серед студентської молоді. Всі учасники були відзначені подяками та приємними сувенірами.

Кращі роботи були визначені у номінаціях:

  • за повноту розкриття теми – Н. Єременко, гр. МЕДп-161, обліково-економічний факультет;
  • за оригінальне викладення матеріалу – О. Забірченко, гр. ТМ-151, механіко-технологічний факультет;
  • за творче осмислення проблеми – Л. Перепечай, гр. ППР-161, юридичний факультет.

Координатор конкурсу – керівник ЦҐО ЧНТУ Н. Ємець.