_1610966794_480x375_2_0_nw

Розробка екологічної програми захисту довкілля міста Чернігова

Задля вирішення екологічних проблем міста науковцями кафедри теоретичної та прикладної економіки розробляється Комплексна програма захисту навколишнього природного середовища Чернігова на 2022-2027 роки.

Мета програми – реалізація державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців Чернігова від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.