2

Участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту НУ «Чернігівська політехніка» взяли участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації», яка відбувалася 14 травня 2021 року в Львівському торговельно-економічному університеті. Конференція присвячена питанням вирішення актуальних проблем, пов’язаних із удосконаленням і розвитком обліку, аналізу, контролю та оподаткування в умовах світових інтеграційних процесів, обміну досвідом наукових досліджень.

З привітальним словом виступили ректор ЛТЕУ, д.е.н., проф. Куцик П.О., завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування ЛТЕУ, д.е.н., проф. Воронко Р.М. та проректор з наукової роботи ЛТЕУ, д.е.н., проф. Семак Б.Б.

Провідні науковці в сфері обліку та оподаткування презентували результати дослідження щодо вирішення проблем облікового, контрольного та аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в сучасних умовах розвитку економіки України та світової економіки в цілому, зокрема: д.е.н., проф., професор кафедри обліку і оподаткування ЗУНУ Крупка Я.Д. (щодо тенденцій розвитку бухгалтерського обліку під впливом сучасних викликів); д.е.н., проф., декан факультету обліку та податкового менеджменту КНЕУ ім. В. Гетьмана Бондар М.І. (щодо майбутнього бухгалтерського обліку); Prof. dr hab. Jolanta Chluska Politechnika Częstochowska Częstochowa, Polska (щодо нових викликів у звітуванні про витрати у польських лікарнях); д.е.н., проф., зав. кафедрою інформаційних систем в управлінні та обліку ДУ «Житомирська політехніка» Легенчук С.Ф. (щодо проблем формування корпоративної звітності); д.е.н., проф., зав. кафедрою економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ» Якименко-Терещенко Н.В. (щодо бізнес аналітики облікових систем); д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та економіки МІМ Голов С.Ф. (щодо вдосконалення системи обліку на основі теорії обмежень) та ін.

Також на пленарному засіданні д.е.н., проф., професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту НУ «Чернігівська політехніка» Гоголь Тетяна Анатоліївна представила результати дослідження ТОП-3 найкращих магістерських програм з бухгалтерського обліку у світі та можливості адаптації зарубіжного досвіду до вітчизняної практики підготовки здобувачів вищої освіти за ОС «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Дякуємо Львівському торговельно-економічному університету за нагоду взяти участь у поважному та змістовному заході і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!