IMG-861aab1ad5bd1d9a4ffe540ed347e327-V

Відбувся міждисциплінарний науково-практичний семінар «КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ. НАУКА»

25 листопада в онлайн форматі відбувся міждисциплінарний науково-практичний семінар «КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ. НАУКА», організований кафедрою філософії і суспільних наук ННІ економіки НУ «Чернігівської політехніки» з присвятою Всесвітньому дню філософії (модераторка – к. філос. н., доц. Світлана Киселиця).

До учасників семінару – здобувачів переважно другого та третього рівнів вищої освіти – зі вступним словом звернулась завідувачка цієї кафедри к. філос. н., доц. Наталія Шакун, яка акцентувала на важливості міждисциплінарного статусу цього навчально-наукового заходу та необхідності якомога активніше залучати до вирішення актуальних проблем сьогодення саме креативну молодь. Жодна із позицій зазделегідь анонсованої проблематики не залишилась без уваги. А її коло, дійсно, обширне: Культура й цивiлiзацiя: суперечнiсть між ними та способи розв’язання. Історичні типи та критерії визначення цивілізацій у сучасній філософії історії. Культура як об’єктивацiя граничного буття людини та вихiд за його межi. Проблема співвiдношення нацiонального та загальнолюдського в культурі. Українська культура та її архетипи. Суперечність глобалізму й плюралізму в сучасному культурно-антропологічному просторі. Мультиверсум: гармонія чи хаос? Людина та енергосистеми. Діджиталізація: філософсько-психологічні аспекти інформаційної діяльності. Екологічна свідомість. Проблема соціального передбачення і прогнозування майбутнього. Конструктивне мислення: методологія наукового пошуку.

Змістовні доповіді аспірантів, магістрантів, бакалаврів (викладені у програмі) цілком очевидно підтвердили очікування організаторів, окреслених у цілях зібрання: розвиток наукового і творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, обговорення актуальних загальноцивілізаційних проблем, усталення комунікативної культури, ствердження теоретико-методологічного потенціалу філософії у конкретних галузях знань. Тож, можемо подякувати за цікаві доповіді нашим молодшим колегам, безумовній інтелектуальній еліті університету, та висловити впевненість щодо подальшої плідної співпраці, виходячи із конструктивної зацікавленості філософії у конкретних науках і навпаки через взаємодоповнюючі методологічну та емпіричну складові.