НУ «Чернігівська політехніка»

Вітаємо!

Вітаємо студентку гр. МПТп – 201 Голуб Діану з отриманням Диплому ІІІ ступеня

При кафедрі за ініціативи студентів розпочав роботу науковий гурток кафедри підприємництва і торгівлі (керівник к.т.н., доц. Т.М. Денисенко) і вже є перші результати у вигляді активізації участі студентів у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі», 18-19 березня 2021 року, у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства», 25-26 березня 2021 року, а також у прагненні молодих науковців змагатися у науковому просторі. І вже отримано перший вагомий результат – Диплом ІІІ ступеня.

Наукові дослідження студентки гр. МПТп – 201 Голуб Діани на тему «Маркетингові аспекти успішності стартап проекту у сфері вендингового бізнесу» під керівництвом д.е.н., проф.  Н.В. Іванової, отримали високу оцінку  на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка бізнесу», 21 квітня 2021 року, який відбувся на базі Поліського національного університету.

На конкурсі було представлено багато цікавих наукових робіт здобувачами вищої освіти з різних регіонів та вишів України.

Вдячні організаторам, Поліському національному університету, зокрема д.е.н., проф. Валінкевич Н.В. ,за проведення конкурсу на високому рівні, за прозорість, неупередженість та об’єктивність оцінок.

Бажаємо Голуб Діані та всім учасникам успіхів у навчанні та майбутній професійній діяльності, натхнення у подальших наукових дослідженнях!