НУ «Чернігівська політехніка»

Запрошення на конференцію «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І ТУРИЗМ: СУЧАСНІСТЬ ТА РЕТРОСПЕКТИВА»

Національний університет «Острозька академія» запрошує до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І ТУРИЗМ: СУЧАСНІСТЬ ТА РЕТРОСПЕКТИВА» 11 квітня 2014 року , м. Острог.

Напрями роботи конференції (секції):

  1. Міжнародні конфлікти: історія та теорія.
  2. Актуальні проблеми зарубіжного регіонознавства.
  3. Місце України у світовій політичній системі.
  4. Інтеграційні процеси у міжнародних відносинах.
  5. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму.
  6. Міграційні процеси та етнічні діаспори, як чинник міжнародних відносин.

Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику матеріалів до початку роботи конференції.

Увага! Благодійний  внесок – 80 грн. для участі у конференції і публікацій тез є обов’язковим.

Для участі у конференції необхідно:

До 10 березня 2014 року на електронну адресу oakonf@ukr.net. надіслати заявку, де вказати відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, e–mail, телефон), місце навчання (роботи), курс; тему виступу; інформацію про наукового керівника (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали).

До 20 березня 2014 року надіслати матеріали доповідей (тези) на е-mail oakonf@ukr.net. Надрукований текст, підписаний науковим керівником, подається під час реєстрації у день  конференції.

Після підтвердження прийняття Ваших тез до 28 березня 2014 року сплатити благодійний внесок.

Більше інформації на сайті:  http://www.oa.edu.ua/ua/info/news/events/2011/conference-5