НУ «Чернігівська політехніка»

Запрошуємо взяти участь у конкурсі

Всеукраїнська спілка вчених-економістів
Національна академія наук України
за сприяння
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Української Асоціації Маркетингу

Спонсори конкурсу: Видавничий дім «Гребеннікова – Київ»
ТОВ «Медичне НВО «Біокон»
ПАТ «Запоріжтрансформатор»
ТОВ «Арман Меблі»
ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»

Стратегічний інтернет-партнер конференції: компанія ADAMANT

Третій Всеукраїнський конкурс
студентських проектів економічних реформ

 

Мета конкурсу: виявити найбільш талановиту молодь для забезпечення кадрового резерву системи державного управління національною економікою, сприяти розвитку громадянського суспільства через залучення молоді в обговорення та визначення стратегічних пріоритетів національного економічного розвитку.

До участі у конкурсі приймаються проекти економічних реформ за напрямами:

1. Національна економічна модель
2. Реформування національної інвестиційно-інноваційної політики
3. Реформування бюджетної політики
4. Реформування податкової системи
5. Реформування фінансово-кредитної системи
6. Інституційне реформування
7. Реформування пенсійної системи
8. Реформування житлово-комунального сектору
9. Реформування паливно-енергетичного комплексу
10. Реформування аграрного комплексу
11. Духовні засади національної економіки

 

Участь у конкурсі дає можливість обдарованій молоді реалізувати свій інтелектуальний потенціал та увійти до складу дорадчих органів при вищих державних інституціях України. Участь у конкурсі також надає можливості розширити економічний світогляд та сприяє професійному розвитку.

Перемога у конкурсі передбачає доведення проектів реформ до керівництва відповідних міністерств Кабінету Міністрів України та профільних комітетів Верховної Ради України, отримання дипломів переможців конкурсу та коштовних подарунків від організаторів конкурсу.

Умови проведення Конкурсу

В конкурсі можуть брати участь студенти денної форми навчання.
1. Етапи конкурсу

Етап 1 (1 квітня – 3травня 2013 р.) Прийом та реєстрація документів.
Прийом документів здійснюється в електронному вигляді. Всі зазначені документи подаються на електронну адресу: vsve.st@mail.ru

Етап 2 (1 червня – 31 липня 2013р.) передбачає розгляд фаховими експертами конкурсних робіт студентів. Роботи шифруються та передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ВНЗ, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не розголошуються. Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок, виставлених трьома експертами.

Етап 3 (жовтень 2013р.) передбачає проведення фінальних очних змагань серед переможців 2-го етапу конкурсу на базі Запорізького національного університету. Мета очного етапу – оцінювання особистісного потенціалу учасників конкурсного добору. Оцінювання проводиться комісією за окремо визначеною програмою.

Церемонія нагородження переможців Другого Всеукраїнського конкурсу студентських проектів економічних реформ відбудеться у жовтні 2013 року в Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66). Проведення фінальної частини конкурсу та церемонії нагородження буде освітлено в ЗМІ. Детальна інформація з приводу дати проведення фінальної частини буде відома на початку вересня 2013 р.

2. Перелік документів, які подаються на Конкурс:

1) Заявка на участь у Конкурсі
Заявка для участі у Конкурсі

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Місце навчання
Студент/магістрант
Курс навчання
Спеціальність (напрямок підготовки)
Прізвище, ім’я, по батькові керівника (якщо такий є)
Назва роботи
Напрямок
Поштова адреса
Телефон
E-mail

2) Самостійна конкурсна робота студента (у 1 примірнику) за напрямом, визначеним організаторами конкурсу обсягом не більше 8 друкованих сторінок українською або російською мовою у визначеному форматі.
3) Автобіографія.
4) Автобіографію, заявку та роботу надсилати в окремих файлах на електронну адресу: vsve.st@mail.ru. Файли повинні бути названі прізвищем автора (Іванов_реформа, Іванов_заявка, Іванов_автобіографія).

3. Вимоги до конкурсних робіт:

Роботи, що подаються на конкурс повинні мати характер самостійних досліджень.
Робота конкурсанта повинна мати наступну структуру:

1) Назва реформи.

2) Головні проблеми сучасного стану сфери, що досліджується.

3) Мета та основні завдання реформи.

4) Основна суть реформи.

5) Обґрунтування доцільності реформи (у тому числі розкриття основних переваг реформи).

6) Механізм проведення реформи.

7) Термін проведення реформи.

Граничний обсяг роботи до 8 сторінок, 14 шрифтом (Times New Roman) у текстовому редакторі Microsoft Word, інтервал – одинарний, поля зі всіх сторін – 2 см. Вказаний обсяг включає: графічні зображення – таблиці, графіки, малюнки; посилання; перелік джерел та літератури, тощо. Якщо в роботі буде виявлено плагіат, то вона знімається з конкурсу.
Мова конкурсної роботи: українська або російська (на вибір конкурсанта), мова роботи не впливає на її оцінювання.

Текст конкурсної роботи повинен будуватися за схемою: праворуч від центру – П.І.П. автора, рядком нижче праворуч – П.І.П. наукового керівника (якщо такий є), рядком нижче праворуч – назва ВНЗ, через 1 рядок, по центру – назва роботи великими літерами.
Пропозиції з економічних реформ, розроблені ВСВЕ, як приклади, дивитесь на сайті ВСВЕ: http://vsve.ho.ua/projects/konkurs/sbornik_2012.pdf.
Проекти реформ, які пройдуть другий етап будуть опубліковані у спеціальному збірнику.

У разі виникнення питань стосовно проведення конкурсу прохання звертатися за телефоном 099 073 00 63 або на електронну адресу vsve.st@mail.ru. Участь у конкурсі безкоштовна.

Голова конкурсної комісії – академік НАН України, д.е.н., професор, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, віце-президент НАН України Геєць Валерій Михайлович.

Голова оргкомітету конкурсу –  д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, Голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів Кендюхов Олександр Володимирович.