Основні напрямки діяльності

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Індивідуальні консультації з особистих проблем:

 • невпевненість у собі, подолання комплексів;
 • вирішення конфліктних ситуацій;
 • стресові і депресивні стани;
 • проблеми у спілкуванні з однолітками, викладачами, батьками;
 • проблеми в період адаптації;
 • особисті проблеми та ін.

ПСИХОЛОГІЧНІ ТРЕНІНГИ

Психологічна служба пропонує проведення тренінгів за такими програмами:

1. «Крок до самореалізації».

Програма містить такі тренінги:

 • Тренінг комунікативної компетентності.
 • Тренінг розвитку лідерських якостей.
 • Тренінг розвитку самооцінки та успіху у житті.
 • Тренінг цілепокладання та позитивної  мотивації .
 • Тренінг «Конфлікти та шляхи їх вирішення».
 • Тренінг самопізнання «Таємниці мого внутрішнього «Я»».
 • Тренінг подолання гендерних стереотипів

Тренінги допоможуть здобувачам вищої освіти:

 • розвинути упевненість в собі;
 • правильно розставити пріоритети та відділити важливе від другорядного;
 • ефективно планувати свій час, ставити мету, розбивати її на задачі;
 • ефективно та вільно спілкуватись;
 • розширити діапазон сприйняття себе;
 • посилити  позитивний образ власної особистості;
 • підвищити відповідальність за власні думки, почуття та дії;
 • сформувати  вміння ставити собі кар’єрні цілі;
 •  налагодити   відносини в новому колективі;
 • знайти в собі ресурси для життя, уміння розуміти краще людей та самого себе;
 • подолати бар’єри, які заважають повноцінному самовираженню, саморозвитку,  самовдосконаленню.

2. Тренінги адаптації першокурсників.

Майже всі здобувачі вищої освіти вступили у вуз після школи. Для них змінюється середовище, умови, коло оточення і спілкування. Навчання у вузі вимагає активності у навчально-пізнавальній діяльності, уміння контролювати себе та розподіляти свій час раціонально, налагодження спілкування та встановлення контактів. Для кращої і швидшої адаптації до нових умов і оточення пропонуються тренінги адаптації. 

ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА 

Індивідуальна та групова психологічна діагностика:

 • якостей особистості;
 • комунікативних особливостей особистості;
 • особливостей темпераменту і характеру особистості;
 • психологічного стану особистості та впливу зовнішніх факторів.

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА 

Сприяння створенню умов для збереження психологічного і психічного здоров’я,  соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА

Формування психологічної компетентності та психологічної культури в учасників навчально-виховного процесу:

 • як впоратися із панікою під час карантину;
 • способи подолання негативних емоцій;
 • як самостійно подолати панічну атаку;
 • прийоми запам’ятовування інформації та ін.

Науково-популярна література:

Е.Берн «Ігри, в які грають люди»

І.Д.Ялом «Лікування від кохання та інші психотерапевтичні новели»

В.Леві, твори

М.Козлов, твори

Психологія успіху, аудіокниги

Психологія особистої ефективності